Duindoorn

De oranje vruchten van de duindoorn verschijnen eind zomer/najaar. Ze zijn zeer gezond, ze bevatten namelijk veel vitamine C en E en mineralen. De smaak is zurig. Ze zijn heel geschikt voor jam enz.

De duindoorn is een soort die tweehuizig is, dat wil zeggen dat een plant óf mannelijk óf vrouwelijk is. Voor het verkrijgen van vruchten zijn dus een mannelijke en een vrouwelijke plant nodig.

De duindoorn is uitstekend bestand tegen wind, zout en stuiven van zand. Vandaar dat deze planten in het wild voornamelijk voorkomen in open duinen.

Vogels zijn dol op de bessen. Bovendien is de duindoorn waardplant voor veel soorten vlinders.

Ontvang de juiste deals voor uw locatie; Selecteer uw land